Etusivu   |   Oppimateriaali   |   Sanahaku   |   Tietoa opiskelusta  
 
Elokuvantajun tuotantoryhmä opiskelee viittomakieltä

 Elokuvaopiskelu ryhmässä on tehokasta.

Tietoa opiskelusta

Mikä on elokuvantaju?

Elokuvantaju on verkko-oppimateriaali. Se on tarkoitettu elokuvan etäopiskeluun ja lähiopetuksen tueksi. Elokuvantajun tarkoituksena on auttaa opiskelijaa

 1. ymmärtämään elokuvataiteen sosiaalisuus ja ryhmätyömäisyys
 2. hahmottamaan elokuvatuotannon vaiheita
 3. sisäistämään elokuvatuotannon peruskäsitteistö
 4. valmistautumaan alan oppilaitosten pääsykokeisiin
 5. suorittamaan elokuvan perusopintoja jo ennen varsinaisia opintoja
 6. luomaan kontakteja alan opiskelijoihin
 7. luomaan yhteyksiä alalla oleviin ammattilaisiin ja yhtiöihin

Elokuvantaju on portaali. Sen kautta pääsee moniin elokuva-alan palveluihin ja tiedostoihin internetissä.

Elokuvantaju on vuorovaikutteinen. Käyttäjäpalaute otetaan huomioon aineiston päivityksessä, uusien artikkeleiden julkaisussa sekä käyttöliittymän kehittämisessä.

Elokuvantaju on monikulttuurinen ja -kielinen. Se tarjoaa mahdollisuuden eri kulttuuriryhmien väliseen vaivattomaan vuorovaikutteiseen opiskeluun.

Miten Elokuvantajussa opiskellaan?

Elokuvantaju toimii parhaiten hajautetun ryhmän opiskelun tukena. Ryhmän jäsenet voivat olla eri oppilaitoksissa. Opiskelijoita ohjaa etäopiskelun ajan tutor, joka toimii tukena ja työskentelyn vauhdittajana. Elokuvantajuun liittyy saumattomasti FLE - Future Learning Environment.

Opiskelu tapahtuu siten, että

 1. Aineisto saadaan Elokuvantajun kautta
 2. Varsinainen opiskelu tapahtuu FLEssa ryhmän yhdessä sopimalla tavalla ja tutorin ohjaamana

Elokuvantajua voi käyttää myös itsenäiseen etäopiskeluun, mutta parhaimmillaan se on ryhmän etäopiskelussa.

Tietoa etäopiskelusta

Elokuvantajun käyttäjinä voi olla esimerkiksi

 • viittomakielisiä kuuroja, jotka hallitsevat myös suomenkielen
 • lukiolaisia, jotka aikovat alan oppilaitokseen
 • maahanmuuttajia, jotka vasta opiskelevat suomea
 • taideoppilaitosten vaihto-opiskelijoita
 • akuutin syyn vuoksi lähiopiskelusta estyneitä opiskelijoita

Elokuvantajun opiskelijaksi pääsee parhaiten oman oppilaitoksensa kautta perustamalla ryhmän ja sopimalla opintoviikkojen suorittamisesta.

Yksittäiset etäopiskelijat voivat vapaasti käyttää Elokuvantajun aineistoa, mutta ryhmätyökaluihin (FLE) pääsee vain oppilaitoksen kautta, käyttäjätunnusten avulla.

 

Elokuvantajun uutisarkisto

Elokuvantaju: Elokuvakirjallisuutta

Elokuvantaju: How to Learn?

Elokuvantaju: Katsottuja ja pidettyjä elokuvia

Elokuvantaju: USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET

Antti Raike: Löytäjät Elokuvantajua rakentamassa [Löytäjät Elokuvantajua rakentamassa [Yhteisöllinen WWW-palvelun tuotanto]]

Aalto ARTS Medialaboratorio [https://www.aalto.fi/en/aalto-media-lab]

Avoin yliopisto [opintopolku.fi/konfo/fi/sivu/avoin-yliopisto]

KAVI [elokuvapolku.kavi.fi]

 

© Karri Laitinen-Antti Raike-Timo Viikari

 

 
     Ohjeet     Tekijät     Saavutettavuusseloste     FLE     Yhteistyötahot  
 
Kuvake alkuperäisen mediaseurantakuvan tilalla